افزونه فروشگاه ها برای تجارت پی (فروشنده):

چنانچه شما از فروشگاه های WordPress و OpenCart در وبسایت خود استفاده می کنید، می توانید با نصب افزونه های زیر از درگاه پرداخت موبایلی تجارت پی (فروشنده) استفاده نمائید.

دانلود افزونه ها:

دانلود افزونه WordPress دانلود افزونه OpenCart